„Ide tevődik emlékezetnek okáért ez az Írás, oly véggel, hogy ha valamikor, sok századok múlva ez a Templom vagy erőszak által elpusztíttatnék (amitől a Gondviselő Úristen ezt kegyelmében őrizze meg), vagy az idő és régiség által megemésztetnék: akkor ennek eredetét és az Eklézsiának mostani állapotát ebből tudhatja meg a Maradék”

ArchiveTeam.hu v2.0

Minden archivált anyagunk böngészhető és kereshető katalógusa

ELŐKÉSZÜLETBEN!